InBody – ta reda på din kroppssammansättning

Bättre strategi och uppföljning

Genom att mäta din kroppssammansättning med en Inbody-analys, dvs. fördelningen mellan fett och fettfri massa, får du ett underlag för att skapa ett träningsprogram som är baserat på fakta om din kropp. InBody underlättar när du skall lägga upp en strategi får att nå dina träningsmål och träningsuppföljningen blir tydligare när du får se nuläget i din kropp i siffror.

Så här görs mätningen

Testet tar ca 15-20 minuter och genomförs av en testledare. Mätprocessen är enkel då du står barfota på en plattform samtidig som du håller i två handtag. InBody är en bio-impedansmätare som har åtta mätpunkter som sänder en elektrisk impuls genom din kropp och mäter det elektriska motståndet i kroppen. Vår kropp innehåller en stor mängd vatten och nivån av elektriskt motstånd varierar beroende på mängden vatten i kroppen, det vill säga sammansättningen av fett, muskler och benvävnad. InBody använder sig inte av empirisk data som påverkar testresultat. Därför används InBody i forskning och elitidrott och har en jämförbarhet mot DXA röntgen på 98%. I varje analys ingår en kort genomgång där du får råd om hur du kan dra mest nytta av ditt testresultat.

Pris

Ordinarie pris:       495 kr
Medlemspris:         295 kr
Pris för PT-kund:   195 kr